Jeden obszar zabiegowy

500 zł

Dwa obszary

900 zł

Trzy obszary

1200 zł